<?php
// sprawdzamy, czy zmienna $submit jest pusta
if (empty($_POST['submit'])) {
// wyswietlamy formularz
echo "<table border=\"0\"><form method=\"post\">
<tr>
<td>Tresc wiadomosci</td>
<td><textarea name=\"tresc\" style=\"width: 250px; height: 100px\"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td>Imie, nazwisko lub nick</td>
<td><input type=\"text\" name=\"imie\" style=\"width: 250px\"></td>
</tr>
<tr>
<td>Adres e-mail</td>
<td><input type=\"text\" name=\"email\" style=\"width: 250px\"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type=\"submit\" name=\"submit\" value=\"Wyslij\">&nbsp;
<input type=\"reset\" value=\"Od nowa\"></td></form>
</tr>
</table>";
}
// sprawdzamy, czy zmienne przeslane z formularza nie sa puste
elseif (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['email'])) {
// jezeli powyzszy warunek jest spelniony tworzona jest wiadomosc
// zmienna $message zawiera tresc wiadomosci
$message = "Tresc wiadomosci:\n$_POST[tresc]\nWyslal: $_POST[imie]\ne-mail: $_POST[email]";
// zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny
$header = "From: $_POST[imie] <$_POST[email]>";
// funkcja mail() za pomoca której wiadomosc zostanie wyslana
@mail("adres@domena.pl","Wiadomosc ze strony WWW","$message","$header")
or die('Nie udalo sie wyslac wiadomosci');
// wyswietlenie komunikatu w przypadku powodzenia
echo "<div align=\"center\"><strong>Wiadomosc zostala wyslana poprawnie!</strong></div>";
}
// lub w przypadku nie wypelnienia formularza do konca
else echo "<span style=\"color: #FF0000; text-align: center;\">Wypelnij wszystkie pola formularza!</span>";

?>